Historia

La intenció d’aquesta pàgina web és esdevenir una plataforma que faciliti la creació de cultura de barri. Entenem per cultura de barri l’enxarxat entre persones i grups dins d’un marc geogràfic pel que fa a veïnatge que comparteix problemes, interessos, coneixements i informació que són rellevants pel barri.

L’eina que posem a l’abast és una pàgina web que la concebem com una plataforma de comunicació, interacció social i participació política ciutadana. Es parteix del convenciment del fet que el treball col·lectiu al voltant de les temàtiques del barri permet l’emergència de comunicats més cohesionada, sostenibles i resilients. Pressuposem que aquesta xarxa definida espacialment produeix un conjunt d’efectes que s’escampen generant benestar.

La nostra intenció és treballar sinèrgicament amb gent i grups de persones que s’identifiquen per la seva proximitat geogràfica o interessos similars. En aquest sentit, Barri Lab Gi té vocació localista, però també vol transcendir-la per abastar aquelles persones o grups que en l’àmbit global comparteixen els mateixos propòsits.

Després de la família, el barri és la unitat social més propera a la persona. Encara que pot ser no evident, les característiques del barri, els recursos públics i privats, les entitats formals i no formals, els vincles que estableix la persona amb el seu veïnatge ila participació en la vida social impacten en l’apoderament i a qualitat de vida dels seus habitants. Així, doncs, Barri Lab Gi pretén ser una eina de participació ciutadana que afavoreixi el lligam de la persona en el seu entorn, l’intercanvi i la implicació en les polítiques veïnals.

Nou Mirall
Aquest any ha sigut fantàstic el poder treballar amb diferents grups
I Cine de barri
"tot allò relacionat amb el barri"
cineforum
"els debats ..."
Javier Padilla
"la Seguretat en xarxes és important"
El meu barri
"els que dibuixen i escriuen tenen una imaginació fantàstica"
Dibuix Nadal
"imaginar et fa lliure"
Mirall
“ens mirem amb els ulls de l’altre”
Brunzit
“entre tots ho fem tot”
logo barri lab gi
Copyright © 2021 Associació de veïns de Santa Eugènia de Ter