BARRI LAB GI

Barri Lab Gi reuneix entitats, administració i ciutadans, col·laborant en la recerca de solucions per a la Girona digital i la cohesió dels ciutadans d’avui i del demà. Barri Lab Gi réunit des organisations, des administrations et des citoyens, collaborant à la recherche de solutions pour Gérone numérique et la cohésion des citoyens d’aujourd’hui et de demain. Barri Lab Gi brings together organisations, administrations and citizens, collaborating in the search for solutions for digital Girona and the cohesion of the citizens of today and tomorrow.

Barri Lab Gi?

La nostra missió és donar suport i permetre que les persones i les comunitats estiguin connectades, actives i segures, cosa que augmenta el benestar i minimitza els delictes.

Inclusiu
Inclusiu

Fem que tothom se senti benvingut i apreciat. Això significa entendre les diferències i utilitzar-les per beneficiar a tothom. Que tothom se senti benvingut i apreciat. Això significa entendre les diferències i utilitzar-les per beneficiar a tothom.

Col·laboratiu
Col·laboratiu

Treballem conjuntament amb els nostres veïns, entitats, administració per aconseguir els nostres objectius.

Emplaçament
Emplaçament

Si observem els ciutadans, aquests tenen diferents orígens (cultura, raça, religió, edat, etc.). La nostra població és diversa pel que fa a la combinació socioeconòmica i sociocultural. Aquesta diversitat ofereix una oportunitat única per explorar i crear uns barris adequats per tots els que vivim en ells.

Comunitari
Comunitari

Treballem amb les persones que faran per assegurar-nos que el elaborem s’adapti a les seves necessitats.
Treballem amb la comunitat per entendre els desafiaments futurs i idear i trobar solucions que treballin per la nostra gent i la ciutat.

Projecte
Brunzit

“entre tots ho fem tot”

El nostre proposta té per objectiu integrar l’alfabetització digital i l’educació multicultural en un projecte comunitari que pretèn mostrar la riquesa del barri multicultural de Sta. Eugènia de Ter de la ciutat de Girona. Per aconseguir aquest objectiu, 20 alumnes de 3er d’ESO de secundaria i 20 més dels estudis de Psicologia de la Universitat de Girona han pàrticipat en el festival d’art urbà Monar´T que té per temática la multiculturalitat.
Projecte
Mirall

“ens mirem amb els ulls de l’altre”

El projecte Mirall portat a terme per estudiants i professorat de Psicologia de la Universitat de Girona, està basat en el projecte PROMETEUS realitzat a instituts de secundària de Barcelona, amb el suport de l´Ajuntament i dirigit per l´Edgar Iglesias.